STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Aktualności
 GCI w Świętokrzyskim
 Serwisy z pracą
 Galeria
 Ważne linki
 • Aktualności  OGŁOSZENIE  Zakład
  Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje, że 27 i 28 września
  2006 r. w Kielcach specjaliści ZUS i NFZ oraz niemieckich
  instytucji ubezpieczeniowych: Deutsche Rentenversicherung (dawne
  BfA), HVBG, Knappschaft będą udzielać w języku polskim i
  niemieckim bezpłatnych informacji i porad na temat ubezpieczenia
  emerytalno-rentowego, chorobowego, zdrowotnego i wypadkowego w
  Polsce i w Niemczech.  W dniu 27
  września br. w godz. 10.00-12.00 w siedzibie Oddziału ZUS
  w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 27 odbędzie się seminarium dla
  pracowników i innych instytucji zainteresowanych ubezpieczeniem
  społecznym pracowników oraz osób prowadzących działalność na
  terenie Unii Europejskiej. Głównym prelegentem saminarium będzie
  Pani anna Siwiecka Naczelnik Wydziału w Departamencie
  Ubezpieczeń i Składek ZUS.  Tematyka
  spotkania:  1. Aktualne
  problemy ubezpieczenia pracowników delegowanych w państwach UE
  (szczególnie w Niemczech).  2. Ubezpieczenie
  pracowników sezonowych.  3. Obowiązki
  pracodawców polskich i zagranicznych.  Zgłoszenia
  udziału w seminarium w terminie do 7 września br. można dokonać
  (podając liczbę osób):  - telefonicznie:
  041/3677427 - Elżbieta Pedryc, 041/3677519 - Ewa
  Ciszek-Stradomska, 041/3447422 - Wydział Organizacji  - e-mail:

  ciszek-stradomskat@zus.pl
  ,
  dalkaj@zus.pl
  ,  - faxem:
  041/3677322.

  Zapraszamy do:  Oddziału ZUS
  Kielce

  ul. Piotrkowska 27

  27 września (środa) - SEMINARIUM - w godzinach 9-16

  28 września (czwartek) w godzinach 9-15

  oraz

  punktu konsultacyjnego na Międzynarodowych Targach Technologii
  dla Odlewnictwa METAL

  ul. Zakładowa 1

  27 września (środa) w godzinach 9-15
  Plakat promocyjny (PDF
  121KB)
  Uprzejmie
  prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość
  (dowód osobisty, paszport) oraz niezbędnych dokumentów
  ubezpieczeniowych potrzebnych do uzyskania porady lub
  informacji.